Zabezpieczenie przestrzeni ładunkowej przed uszkodzeniami mechanicznymi.