Zabezpieczenie ściany na hali produkcyjnej przed działaniem wody oraz myjących środków żrących. Dzięki zastosowaniu dodatku bakteriobójczego nadaje się do stosowania przy produkcji żywności.