Zabezpieczenie rampy załadunkowej przed uszkodzeniami oraz działaniem wody i żrących środków myjących.