Podest roboczy w jednej ze Słupskich fabryk. Klientowi zależało najbardziej na uzyskaniu powierzchni przeciwpoślizgowej – na co również Line-x posiada stosowny certyfikat.