Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej do retorty przed działaniem 6% kwasu octowego.